Tarieven

Vergoeding van de zorgverzekering


 • Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer de logopedist gecontracteerd is, worden de behandelingen door uw zorgverzekeraar aan de logopedist betaald.

 • Zorgverzekeringen bieden logopedisten een zorgovereenkomst aan met daarin vaste prijsafspraken. De onderlinge verschillen tussen zorgverzekeringen zijn erg groot, wat maakt dat een logopedist soms moet besluiten geen contract af te sluiten met een zorgverzekering. In dat geval betaalt u de logopedie zelf en uw verzekering zal een deel van de behandelkosten aan u vergoeden. De hoogte van de vergoeding aan u is afhankelijk van de soort polis die u heeft. Uw zorgverzekering kan u informeren.

 • Bent u 18 jaar of ouder dan worden de behandelingen eerst verrekend met uw eigen risico.

 • Logopediepraktijk Spaarne heeft in 2024 met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst. De praktijk declareert direct bij de verzekering.

 • Logopediepraktijk Spaarne heeft in 2024 geen contract met de zorgverzekeringen onder het VGZ label: VGZ, Bewuzt, Univé Zorg, Zekur, UMC, IZA, IZZ (VGZ) Zorgzaam en United Consumers. U krijgt daarom een factuur van de praktijk. Deze betaalt u zelf aan de praktijk en de factuur stuurt u zelf naar uw zorgverzekering. De hoogte van vergoeding is afhankelijk van uw polis, of u een natura of restitutie polis heeft. Vraag uw verzekeraar naar de juiste informatie.

 • De behandeling vindt plaats volgens afspraak en dient bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per mail te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurd zal er €46,00 euro (vrije tarief) bij u in rekening worden gebracht of het maximale tarief volgens de zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar wanneer ik een contract heb met uw zorgverzekering.

Wat wordt niet vergoed door de zorgverzekering ?


 • de behandeling van dyslexie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering
 • de behandeling van spraakproblemen door een dialect
 • gemiste afspraken
 • het maken van rapporten voor derden
 • overleg met school of begeleiders
 • maken van een uitgebreid verslag voor de aanvraag van een indicatie of extra begeleiding

Vrije tarieven 2024 naar de richtlijn van de Nederlandse Zorg Autoriteit


 • 4061 Anamnese en onderzoek na verwijzing € 95,00.
 • Anamnese en onderzoek wordt altijd gevolgd door een individuele zitting op dezelfde dag. De totale prijs van een intakesessie is dus € 142,50. Bij de intake moet ook een elektronisch dossier worden aangemaakt en moeten onderzoekgegevens na de sessie worden uitgewerkt.
 • 4102 Eenmalig onderzoek met beknopte rapportage max 1 pagina € 95,00
 • Uitgebreid logopedieverslag (> 5 pagina's) op verzoek van ouders of school € 95,00 per uur (maximaal 3.5 uur)
 • 4000 Individuele zitting logopedie € 47,50
 • 4000 Online logopedie individuele zitting € 47,50
 • 4315 Lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen € 95,00
 • 4315 Lange zitting online logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen € 95,00
 • Toeslag huisbezoek € 33,00
 • 4011 Instructie/overleg met ouders/verzorgers € 47,50
 • Overleg met derden op uw verzoek € 47,50
 • Afspraak niet afgemeld 24 uur voor aanvang € 47,50

Logopediepraktijk Spaarne

Amsterdamsevaart 130zw 2032EG Haarlem


Telefoon 06-15623544

logopediepraktijkspaarne

@gmail.com

Onze openingstijden

dinsdag

8:00 – 18:00

donderdag

8:00 – 18:00

vrijdag

8:00 – 18:00

unsplash