De logopedie behandeling

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met de adem, stem, spraak, taal of gehoor.

De logopedist behandelt ook slikstoornissen. 

Overzicht van het behandeltraject :


Op de eerste afspraak neemt u de volgende dingen mee :

-de verwijsbrief (of een PDF bestand) , in de meeste gevallen is logopedie direct toegankelijk. Vraag dit na bij uw zorgverzekering.

- uw zorgpas

- een legitimatiebewijs (van uzelf of uw kind)

 • Na verwijzing van een arts of specialist kan de logopedie starten, op verwijzing ook aan huis.
 • Als u geen verwijzing heeft kan ik d.m.v. een screening beoordelen of u of uw kind logopedie nodig heeft maar niet alle zorgverzekeringen vergoeden deze directe toegankelijkheid (DTL).
 • De eerste afspraak is het anamnese gesprek waarin u uitgebreid kunt vertellen wat uw klacht en hulpvraag is.
 • Na dit gesprek volgt het onderzoek. Het kan zijn dat daar meerdere sessies voor nodig zijn.
 • Vaak krijgt u bij de eerste behandeling al tips en oefeningen mee die u thuis kunt doen. U kunt direct aan de slag.
 • Na het onderzoek zullen de onderzoeksresultaten, het behandeltraject en het behandeldoel worden besproken.
 • In de behandelperiode moet u of uw kind ook met regelmaat thuis oefenen. Een standaard logopediesessie duurt 25 minuten en 5 minuten om het dossier bij te houden. Er zijn behandelingen die 50 minuten duren en waarvoor een uurtarief geldt.
 • Na een aantal weken evalueer ik het behandelproces .
 • De behandeling eindigt als u tevreden bent of aangetoond kan worden dat de klachten voldoende zijn afgenomen.
 • Ik stuur een aantal keer een verslag naar uw verwijzer. Een beginverslag, tussenevaluatie en een eindverslag.
 • Wanneer langdurige behandeling nodig blijkt zal dit in overleg gaan met u en de verwijzer .
 • In het behandelproces werk ik (met uw toestemming) samen met andere disciplines. U kunt hierbij denken aan de betrokken arts of de intern begeleider van school, leerkracht, psycholoog, pedagoog, tandarts, fysiotherapeut, KNO arts.

Online logopedie 

 • Online logopedie is zeer geschikt als u niet naar de praktijk kunt komen. Er zijn een aantal voorwaarden.
 • U beschikt over een goede internetverbinding
 • U bent in het bezit van een computer/laptop. Ik stuur u een uitnodigingslink voor het beeldbellen op uw email, deze link moet u kunnen openen
 • U kunt een rustige omgeving creëren waar u niet gestoord wordt tijdens de behandeling
 • Bij jonge kinderen (tot ongeveer 6 jaar) is het belangrijk dat één van de ouders aanwezig is tijdens de online logopedie, er wordt een actieve deelname van de ouders verwacht

Vergoeding van de zorgverzekering

 • Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Logopedische zorg wordt direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. U krijgt dus geen facturen. Het komt voor dat een logopedist geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. In dat geval betaalt u de logopedie zelf en uw verzekering zal een deel van de behandelkosten aan u vergoeden. De hoogte van de vergoeding aan u is afhankelijk van de soort polis die u heeft. Uw zorgverzekering kan u informeren.
 • Bent u 18 jaar of ouder dan worden de behandelingen eerst verrekend met uw eigen risico.
 • Logopediepraktijk Spaarne heeft in 2024 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst maar niet met de VGZ verzekeringen: VGZ, Bewuzt, UnivéZorg, Zekur, UMC, IZA, IZZ (VGZ) Zorgzaam en United Consumers. In dat geval krijgt u een factuur van de logopediepraktijk. Deze factuur betaalt u zelf aan de praktijk en de factuur stuurt u zelf naar uw zorgverzekering. De vergoeding die uw zorgverzekering aan u betaalt is afhankelijk van uw polis (een natura of restitutie polis). Informeer dit bij uw verzekeraar.
 • De behandeling vindt plaats volgens afspraak en dient bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per mail te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurd zal er €46,00 euro (vrije tarief) bij u in rekening worden gebracht of 1 zitting volgens het tarief van uw zorgverzekering.

Wat wordt niet vergoed door de zorgverzekering ?

 • de behandeling van dyslexie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering
 • de behandeling van spraakproblemen door een dialect
 • gemiste afspraken
 • het maken van rapporten voor derden

Klachtenregeling

De logopedist is aangesloten bij het College van toezicht. Indien u een klacht heeft over de logopediebehandeling kunnen wij samen zoeken naar een passende oplossing.

Privacyreglement

De logopedist vindt het belangrijk dat de privacy van de patiënten goed is geborgd. Het privacyreglement beschrijft hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Als u vragen heeft over het privacyreglement neem dan contact op met de logopedist. 

Klantervaringen

In 2023 hebben cliënten de praktijk en logopedist het gemiddelde waarderingscijfer 9.2 gegeven.

Logopediepraktijk Spaarne

Amsterdamsevaart 130zw 2032EG Haarlem


Telefoon 06-15623544

logopediepraktijkspaarne

@gmail.com

Onze openingstijden

dinsdag

8:00 – 18:00

donderdag

8:00 – 18:00

vrijdag

8:00 – 18:00

unsplash