De praktijken 

Logopediepraktijk Spaarne in Haarlem is een huiselijke praktijk met een ontspannen sfeer en zeer geschikt voor jonge kinderen vanwege de gezellige ruimte. 

Logopediepraktijk Spaarne Haarlem


Logopediepraktijk Yselmor in Hindeloopen is gevestigd in de huisartsenpost .


Een logopedist behandelt diverse stoornissen 

  • stemstoornissen
  • spraakstoornissen
  • taalstoornissen 
  • begeleiding bij gehoorproblemen
  • slikstoornissen
  • ademhalingsstoornissen.Daphne Krakeel

* Na het afronden van mijn opleiding in 1992, werkte ik als logopedist o.a. in het speciaal basisonderwijs, het audiologisch centrum, revalidatie centrum en in diverse logopediepraktijken. 

* Ik heb 29 jaar werkervaring in het behandelen van kinderen en volwassenen. 

Ook heb ik extra scholing gevolgd en veel werkervaring in het behandelen van kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen en kinderen met faalangst voor lezen. 

* Sinds 2013 ben ik ook pre-verbaal logopedist en behandel ik kinderen van 0-2 jaar met eet-en drinkproblemen.  

* Ik ben gecertificeerd OMFT behandelaar.

Bij volwassenen behandel ik stemproblemen en slikproblemen indien nodig met manuele larynx facilitatie ( bepaalde massage van de hals, kaak, schouders, nek).

* De laatste 8 jaar heb ik mij verdiept in slikproblemen bij volwassenen. 

* In mijn behandelingen gebruik ik vaak oefeningen van de Methode van Dixhoorn, hiervoor heb ik  2 jaar de opleiding adem- en ontspanningstherapie(AOT therapeut) gevolgd.

* Ik heb veel praktijkervaring opgedaan in het behandelen van stemproblemen en heb de laatste 8 jaar veel bijscholing gevolgd in stemtechniek en  diverse stembehandelmethoden .

Registers :

  • het Kwaliteitsregister voor Paramedici (nummer 99907393991) 
  • het register voor adem- en ontspanningstherapeut AOT