De logopedie behandeling  

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met de adem, stem, spraak, taal of gehoor. De logopedist behandelt ook slikstoornissen.

Overzicht van het behandeltraject 

Op de eerste afspraak neemt u gegevens mee van degene die logopedie nodig heeft: 

-de verwijsbrief of een PDF bestand (van huisarts, jeugdarts, KNO arts, orthodontist, tandarts of specialist)

- de zorgpas 

- een legitimatiebewijs

 • Na verwijzing van een arts of specialist kan de logopedie starten, op verwijzing ook aan huis. 
 • Als u geen verwijzing heeft kan ik d.m.v. een screening beoordelen of u of uw kind logopedie nodig heeft maar niet alle zorgverzekeringen vergoeden deze Directe Toegankelijkheid (DTL).
 • De eerste afspraak zal ik een intakegesprek met u voeren, waarin u uitgebreid kunt vertellen wat uw klacht en hulpvraag is. 
 • Na dit gesprek volgt het onderzoek. Het kan zijn dat daar meerdere sessies voor nodig zijn. 
 • Vaak krijgt u bij de eerste behandeling al tips en oefeningen mee die u thuis kunt doen. U kunt direct aan de slag.
 • Na het onderzoek zullen de onderzoeksresultaten en het behandeltraject en het behandeldoel worden besproken. 
 • In de behandelperiode moet u of uw kind ook met regelmaat thuis oefenen. Een standaard logopediesessie duurt 25 minuten en 5 minuten om het dossier bij te houden. Er zijn behandelingen die 50 minuten duren en waarvoor een uurtarief geldt. 
 • Na een aantal weken evalueer ik het behandelproces .
 • De behandeling eindigt als u tevreden bent of aangetoond kan worden dat de klachten voldoende zijn afgenomen. 
 • Ik stuur een aantal keer een verslag naar uw verwijzer. Een beginverslag, tussenevaluatie en een eindverslag.
 • Wanneer langdurige behandeling nodig blijkt zal dit in overleg gaan met u en de verwijzer .
 • In het behandelproces werk ik (met uw toestemming) samen met andere disciplines. U kunt hierbij denken aan de betrokken arts of de intern begeleider van school, leerkracht, psycholoog, pedagoog, tandarts, fysiotherapeut, KNO arts.

 


Online logopedie voorwaarden

 • U beschikt over een goede internetverbinding
 • U bent in het bezit van een computer/laptop. Ik stuur u een uitnodigingslink voor het beeldbellen op uw email, deze link moet u kunnen openen
 • U kunt een rustige omgeving creëren waar u niet gestoord wordt tijdens de behandeling
 • Bij jonge kinderen (tot ongeveer 6 jaar) is het belangrijk dat één van de ouders aanwezig is tijdens de online logopedie, er wordt een actieve deelname van de ouders verwacht


Vergoeding van de zorgverzekering 

 • Wanneer ik een contract heb met uw zorgverzekeraar,  worden de declaraties voor alle zittingen en werkzaamheden direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Uw zorgverzekeraar zal de declaraties voor 100% aan mij vergoeden. Zorgverzekeringen bieden logopedisten een zorgovereenkomst aan met daarin vaste prijsafspraken. Het is de keuze van de logopedist om wel of geen contract aan te gaan met de zorgverzekeraar. De onderlinge verschillen tussen zorgverzekeringen zijn erg groot, wat maakt dat een logopedist soms moet besluiten geen contract af te sluiten met een zorgverzekering. In dat geval betaalt u de logopedie zelf en uw verzekering zal een deel van de behandelkosten aan u vergoeden. De hoogte van de vergoeding aan u is afhankelijk van de soort polis die u heeft. Uw zorgverzekering kan u informeren.
 • Bent u 18 jaar of ouder dan worden de behandelingen eerst verrekend met uw eigen risico. 
 • Logopediepraktijk Spaarne heeft in 2023 met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst. De praktijk declareert direct bij de verzekering.
 • Logopediepraktijk Spaarne heeft in 2023 geen contract met  de zorgverzekeringen onder het VGZ label: VGZ, Bewuzt, Univé Zorg, Zekur, UMC, IZA, IZZ (VGZ) Zorgzaam en United Consumers. U krijgt daarom een factuur van de praktijk. Deze betaalt u zelf aan de praktijk en de factuur stuurt u zelf naar uw zorgverzekering. De hoogte van vergoeding is afhankelijk van uw polis, of u een natura of restitutie polis heeft. Vraag uw verzekeraar naar de juiste informatie. 
 • De behandeling vindt plaats volgens afspraak en dient bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per mail te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurd zal er €40,00 euro (vrije tarief)  bij u in rekening worden gebracht of het maximale tarief volgens de zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar wanneer ik een contract heb met uw zorgverzekering.


Wat wordt niet vergoed door de zorgverzekering ?

 • de behandeling van dyslexie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering
 • de behandeling van spraakproblemen door een dialect
 • gemiste afspraken
 • het maken van rapporten voor derden


 


Klachtenregeling 

De logopedist is aangesloten bij het College van toezicht. Indien u een klacht heeft over de logopediebehandeling kunnen wij samen zoeken naar een passende oplossing. 

Privacyreglement 

De logopedist vindt het belangrijk dat de privacy van de patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij de logopedist.