De logopedie behandeling 

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met de adem, stem, spraak, taal of gehoor.  De logopedist behandelt ook slikstoornissen .

 • Overzicht van het behandeltraject 
 • Na verwijzing van een arts of specialist kan de logopedie starten, op verwijzing ook aan huis. 
 • U kunt zonder verwijzing ook een afspraak maken, vraag uw zorgverzekering naar de voorwaarden. 
 • De eerste afspraak zal ik een intakegesprek met u voeren, waarin u uitgebreid kunt vertellen wat uw klacht en hulpvraag is. Dit gesprek duurt 50 minuten.
 • Na dit gesprek volgt het onderzoek. Het kan zijn dat daar meerdere sessies voor nodig zijn. 
 • Vaak geef ik de eerste behandeling al tips en oefeningen mee die u thuis kunt doen. U kunt direct aan de slag.
 • Na het onderzoek zal ik de onderzoeksresultaten en het behandeltraject en het behandeldoel bespreken. 
 • In de behandelperiode moet u of uw kind ook met regelmaat thuis oefenen. Een standaard logopediesessie duurt 25 minuten en 5 minuten om het dossier bij te houden. Er zijn behandelingen die 50 minuten duren en waarvoor een uurtarief geldt. 
 • Na een aantal weken evalueer ik met u het proces en spreken wij over de verdere stappen.
 • De behandeling eindigt als u tevreden bent of aangetoond kan worden dat de klachten voldoende zijn afgenomen. 
 • Ik stuur dan een verslag naar uw verwijzer.
 • Wanneer langdurige behandeling nodig blijkt zal ik dit overleggen met u en de verwijzer .
 • In het behandelproces werk ik (met uw toestemming) samen met andere disciplines. U kunt hierbij denken aan de betrokken arts of de intern begeleider van school, leerkracht, psycholoog, pedagoog, gezinsbegeleider, fysiotherapeut, KNO arts.

Kosten van de logopedie

 • Logopedie wordt voor kinderen tot 18 jaar voor 100% vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Bent u 18 jaar of ouder dan worden de behandelingen eerst verrekend met uw eigen risico. 
 • Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract in 2020/21. Dat is in uw voordeel omdat u bij een gecontracteerde zorgverlener geen extra kosten heeft voor de logopedie naast uw eigen risico.
 • U kunt er ook voor kiezen de logopediebehandeling zelf te betalen.  U betaalt dan het vrije behandeltarief conform de richtlijn van de Nza. Het behandeltarief is 40,80 euro per zitting van 25 minuten en 5 minuten administratietijd.

Klachtenregeling 

De logopedist is aangesloten bij het College van toezicht. Indien u een klacht heeft over de logopediebehandeling kunnen wij samen zoeken naar een passende oplossing. 

Privacyreglement 

De logopedist vindt het belangrijk dat de privacy van de patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij de logopedist. Ook kunt u een e-mail sturen naar logopediepraktijkspaarne@gmail.com of telefonisch contact opnemen met de praktijk, telefoonnummer 0615623544.