praktijk voor logopedie

Logopedie voor volwassenen en kinderen en preverbale logopedie  

welkom op de website van de logopediepraktijk


 

Even voorstellen


Ik ben Daphne Krakeel en werk met veel plezier al 

25 jaar als logopedist. 

Ik behandel stoornissen die met stem, adem, spraak, taal en slikken te maken hebben.

Ik heb mij op verschillende gebieden gespecialiseerd.


Ik sta vermeld in 

  • Kwaliteitsregister voor Paramedici 
  • register voor Preverbale logopedie 
  • register voor Adem- en Ontspanningstherapeut


Logopediepraktijk Spaarne waar kinderen en volwassenen zich prettig kunnen voelen. Er is grote behandelruimte met een open en huiselijke sfeer . 

De praktijken voldoen aan al de kwaliteitseisen. 


Ik werk volgens de laatste richtlijnen van logopedisch handelen. 


Privacy en beroepsethiek

Uw privacy is bij mij gewaarborgd.  Ik houd mij aan de regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en aan de regels omtrent de beroepsethiek die zijn vastgelegd in het  kwaliteitsregister (KP)

Zonder uw toestemming (mondeling of schriftelijk) geef ik nooit gegevens uit uw behandeldossier door aan derden.

 

Praktijk adressen


Noord Holland

Logopediepraktijk Spaarne

Spiegelstraat 14

2011 BP HaarlemFriesland

Logopediepraktijk Yselmor 

Nieuwstad 29

8713JM Hindeloopen


telefoonnummer

06 15 62 35 44

 

Logopedie Yselmor

gevestigd in het Groene Kruis gebouwtje  in het mooie Hindeloopen.

Tevens huisartsenpost en praktijk voor meerdere zorgverleners.